คณะผู้บริหาร

นายเจษฎา คุปติพงศ์กุล
ประธานมูลนิธิ/ผู้รับใบอนุญาต

นายวิชัย กาญจนวรชัย
ผู้จัดการ

นางสาววิชาดา คิดเห็น
ผู้อำนวยการ

นายอนุกูล ทัดวรพงศ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางเหนือปรารถนา แซ่เตีย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายชัยสิทธิ์ ชิมโพธิ์คลัง
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางนงนุช คำสาคู
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

นางจิรานันท์ อภิวัฒน์จีรกูล
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน