ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ส.ค. 65 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ฝ่ายงานวิชาการ
11 ส.ค. 65 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ฝ่ายงานปกครอง