ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับสมัครงาน
Recruitment

###ประกาศรับสมัครงานด่วน!!!!!!!
*ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ* 1 ตำแหน่ง 
- เพศ ชาย / หญิง
- วุฒิปริญาตรี (คบ.) เอกภาษาอังกฤษ
- ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (มีใบประกอบวิชาชีพ)
- สามารถพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

***สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง***
โรงเรียนอมรศิลป์ เลขที่ 1 ถ.เทศบาล 4
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทร 044-461666 หรือ 085-7718885