ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีเอกชน รางวัลเหรียญเงิน 10 ก.พ. 2561
ชื่ออาจารย์ : นายอนุกูล ทัดวรพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,15:42  อ่าน 135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น 16 ม.ค. 2557
ชื่ออาจารย์ : นายอนุกูล ทัดวรพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,15:41  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี 16 ม.ค.2555
ชื่ออาจารย์ : นายอนุกูล ทัดวรพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,15:41  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Opec Teacher Award 16 ม.ค. 2558
ชื่ออาจารย์ : นางเหนือปรารถนา แซ่เตีย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,15:36  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี 16 ม.ค.2557
ชื่ออาจารย์ : นางเหนือปรารถนา แซ่เตีย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,15:35  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Opec Teacher Award 16 ม.ค. 2558
ชื่ออาจารย์ : นายชัยสิทธิ์ ชิมโพธิ์คลัง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,15:08  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี 16 ม.ค.2557
ชื่ออาจารย์ : นายชัยสิทธิ์ ชิมโพธิ์คลัง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,15:06  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 16 ม.ค. 2557
ชื่ออาจารย์ : นายชัยสิทธิ์ ชิมโพธิ์คลัง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,15:06  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิชาดา คิดเห็น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,15:03  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายชัยสิทธิ์ ชิมโพธิ์คลัง
ตำแหน่ง : รองประธานอนุกรรมการ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2557,08:05  อ่าน 532 ครั้ง
รายละเอียด..