ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางธิติพร พลดงนอก
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.3/2
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:35  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางนิพัทธา ทะสุนทร
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:34  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางชนาภา นาดี
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:34  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางนงนุช คำสาคู
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:33  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร รายณะสุข
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.4/1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:33  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมนรัตน์ คุ้มบัว
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ม.2/2
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:32  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายชำนิ ขีดเข้ม
ตำแหน่ง : อนุกรรมการ
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:32  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายชนินทร์ วงศ์อินจันทร์
ตำแหน่ง : อนุกรรมการ
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:31  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/4
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:31  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภรณ์ คำจริง
ตำแหน่ง : ประธานอนุกรรมการ
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:30  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..