ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การรับราชการ
ชื่ออาจารย์ : นายภิรมย์ วิเชียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2557,06:55  อ่าน 366 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความดีความชอบกรณีพอเศษ 2 ขั้น
ชื่ออาจารย์ : นายภิรมย์ วิเชียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2557,06:46  อ่าน 405 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกศรา จันทร์คง
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.3/2
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2557,07:12  อ่าน 361 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นางสุพรรณี หมั่นกลาง
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.3/3
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2557,04:17  อ่าน 378 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมครูผู้สอนภาษาไทยเพื่อการอ่านคล่องเขียนคล่อง
ชื่ออาจารย์ : นางสุพรรณี หมั่นกลาง
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.3/3
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2557,04:15  อ่าน 382 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมคุณภาพกระบวนการคิดครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสุพรรณี หมั่นกลาง
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.3/3
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2557,04:12  อ่าน 369 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมกระบวนการคิดและการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสุพรรณี หมั่นกลาง
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.3/3
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2557,04:10  อ่าน 361 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายชัยสิทธิ์ ชิมโพธิ์คลัง
ตำแหน่ง : รองประธานอนุกรรมการ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2557,08:05  อ่าน 391 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายวิชิต มารศรี
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ม.1/2
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2557,07:49  อ่าน 336 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิรนันท์ ผลนา
ตำแหน่ง : รองประธานอนุกรรมการ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2557,07:43  อ่าน 347 ครั้ง
รายละเอียด..