ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางธิติพร พลดงนอก
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.3/2
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:35  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางนิพัทธา ทะสุนทร
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:34  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางชนาภา นาดี
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:34  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางนงนุช คำสาคู
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:33  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร รายณะสุข
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.4/1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:33  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมนรัตน์ คุ้มบัว
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ม.2/2
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:32  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายชำนิ ขีดเข้ม
ตำแหน่ง : อนุกรรมการ
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:32  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายชนินทร์ วงศ์อินจันทร์
ตำแหน่ง : อนุกรรมการ
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:31  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/4
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:31  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนระบบผสมผสานดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภรณ์ คำจริง
ตำแหน่ง : ประธานอนุกรรมการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,13:30  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..