ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายชัยสิทธิ์ ชิมโพธิ์คลัง
ตำแหน่ง : รองประธานอนุกรรมการ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2557,08:05  อ่าน 444 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกวลี กิ่งนอก
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ม.1/2
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2557,07:49  อ่าน 378 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิรนันท์ ผลนา
ตำแหน่ง : รองประธานอนุกรรมการ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2557,07:43  อ่าน 402 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภรณ์ คำจริง
ตำแหน่ง : รองประธานอนุกรรมการ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2557,07:07  อ่าน 357 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนีย์ วังพฤกษ์
ตำแหน่ง : รองประธานอนุกรรมการ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2557,04:29  อ่าน 381 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางมัญชุภา นามวงษ์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.4/3
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2557,00:46  อ่าน 369 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางดอกไม้ ศรีนอก
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.4/2
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2557,00:34  อ่าน 390 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายนาวี การปลูก
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.4/1
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2557,00:27  อ่าน 434 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
ตำแหน่ง : สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.4-6
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2557,00:24  อ่าน 374 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิชาดา คิดเห็น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2557,09:01  อ่าน 397 ครั้ง
รายละเอียด..