ผลงานครู
ชื่อผลงาน : พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
ชื่ออาจารย์ : นายชัยสิทธิ์ ชิมโพธิ์คลัง
ตำแหน่ง : รองประธานอนุกรรมการ
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,12:11  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
ชื่ออาจารย์ : นางเหนือปรารถนา แซ่เตีย
ตำแหน่ง : ประธานอนุกรรมการ
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,12:10  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ชื่ออาจารย์ : นางหทัยวรรณ นาดี
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.1/1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,12:09  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา ขีดเข้ม
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ม.1/1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,12:08  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ชื่ออาจารย์ : นางมัญชุภา นามวงษ์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ม.3/1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,12:07  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิชาดา คิดเห็น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,12:06  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เจ้าหน้าที่โรงเรียนดีเด่น วันการศึกษาเอกชน 2566
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัทราวดี พระทรงผล
ตำแหน่ง : งานทะเบียนวัดผล
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2566,17:25  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เจ้าหน้าที่โรงเรียนดีเด่น วันการศึกษาเอกชน 2566
ชื่ออาจารย์ : นางมิรันดี เนตรกลาง
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง อ.1/2
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2566,17:23  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูเอกชนดีเด่น วันการศึกษาเอกชน 2566
ชื่ออาจารย์ : นางรณิดา พึ่งโคกสูง
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ม.2/3
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2566,17:18  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูเอกชนดีเด่น วันการศึกษาเอกชน 2566
ชื่ออาจารย์ : นางนงนุช คำสาคู
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย/ครูประจำชั้น อ.3/3
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2566,17:15  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..