ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงการคัดเลือกเด็กดีศรีเอกชน
ชื่อนักเรียน : ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2565,11:07   อ่าน 23 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการคัดเลือกเด็กดีศรีเอกชน
ชื่อนักเรียน : ช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2565,11:01   อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการคัดเลือกเด็กดีศรีเอกชน
ชื่อนักเรียน : ช่วงชั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2565,10:41   อ่าน 34 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2560,16:23   อ่าน 476 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2560,11:56   อ่าน 572 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2559,09:02   อ่าน 544 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ สวดมนต์สรภัญญะ (ช่วงชั้นที่ 3)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2559,13:57   อ่าน 568 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ (ช่วงชั้นที่ 3)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2559,13:54   อ่าน 562 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ (ช่วงชั้นที่ 2)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2559,13:52   อ่าน 550 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2559,12:13   อ่าน 781 ครั้ง