ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เด็กดีศรีเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,09:57   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เด็กดีศรีเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,09:54   อ่าน 10 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เด็กดีศรีเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,09:51   อ่าน 19 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2566
ชื่อนักเรียน : วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2566,08:59   อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2566
ชื่อนักเรียน : วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2566,08:56   อ่าน 5 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2566
ชื่อนักเรียน : วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2566,08:55   อ่าน 8 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสุภกิจ สินกอง เด็กหญิงพรพัชชา ประจิตร
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2566,08:49   อ่าน 6 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัชริญา พรมสุภาพ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2566,08:46   อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : ด.ช.รัฐเกล้า แววโคกสูง และ ด.ช.ณัฐวรรธน์ ดลธัญญาพิพัฒน์
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2566,11:01   อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.เกสราภรณ์ เกิดโมลี และ ด.ญ.เพ็ญวิจิตร โชคมงคล
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2566,10:58   อ่าน 21 ครั้ง