ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอนุชิดา ศรีสร้างคอม
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/1
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพ
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0896276719
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
363/1 ถ.เทศบาล1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปวส วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
2547 ปวช เทคโนโลยีพลพณิชยการ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูประจำชั้น อ.1/1
2550 บัวใหญ่ไบโอพาวเวอร์ Lab Technicial
2546-2549 โรงเรียนวานิชวิทยา ครูพี่เลี้ยง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล