ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 8 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายอธิวัฒน์ นาเตจ๊ะ (หนุ่ม)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น :
ที่อยู่ : 87/16 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เบอร์มือถือ : 0925467528
อีเมล์ : athiwat1976@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รติพงษ์ วงษ์ชาลี (บอล)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 80
ที่อยู่ : บ้านดงบัง
เบอร์มือถือ : 0982075820
อีเมล์ : rtipong_ball@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา จิระสวัสดิ์พงศ์ (เน็ก , ครูเจษ)
ปีที่จบ : 2519   รุ่น : ต้องสู้จึงจะชนะ
ที่อยู่ : 1 ถนนเทศบาล 4
เบอร์มือถือ : 0857718885
อีเมล์ : jesada70@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เพ็ญนิถา บุญวิจิตร (เพ็ญ)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
ที่อยู่ : 187หมู่ 12 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีม 30120
เบอร์มือถือ : 0923803795
อีเมล์ : wawapennipa@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิชญดา หัศจรรย์ (พีค)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : ึ79
ที่อยู่ : ุ62/28 หมู่บ้าเอื้องหลวง ซอยบางกรวยไทรน้อย20/2 ถนนบางกรวยไทรน้อย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์มือถือ : 0931142972
อีเมล์ : nongpeak2012@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนพันธ์ ศรีตะโคตร (ต้าร์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 79
ที่อยู่ : 120 หมู่9 ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0912044007
อีเมล์ : gu_tar30120@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.จณิสตา สาหร่าย (ออมสิน)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 79
ที่อยู่ : 165 ม.3 บ.โนนสัง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0857637156
อีเมล์ : aomsinnoii_2541@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐริกา มาตย์สร้อย (ทราย)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 79
ที่อยู่ : อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0973079814
อีเมล์ : Sailoved_su@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม