ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศิริญา ช่างสาร
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 044461666
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
2 ม.9 บ้านดอนแร้ง ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปวส. (บริหารธุรกิจ) วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
2536 ปวช.(บริหารูรกิจ) โรงเรียนบัวใหญ่เทคโนโลยีพณิชยการ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูประจำชั้นอนุบาล อ.2/3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล