ภาพกิจกรรม
26 พฤษภาคม 2566 กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566
นายเจษฎา คุปติพงศ์กุล
ประธานมูลนิธิ/ผู้รับใบอนุญาต
เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2566
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอมรศิลป์ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#คณะฝ่ายบริหาร #คณะครูและบุคลากรทุกคน
ขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
ที่ให้ความไว้วางใจ ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนอมรศิลป์เสมอมา

 
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2566,10:01   อ่าน 96 ครั้ง