ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศน์ นักเรียนโรงเรียนอมรศิลป์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
นางสาววิชาดา  คิดเห็น (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
เป็นประธานการปฐมนิเทศน์นักเรียน ป.1 - ม.3 
 พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณะครู
โรงเรียนอมรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2566 
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2566,14:57   อ่าน 54 ครั้ง