ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนอมรศิลป์ อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่
1. นางประภัสสร  สิตวงษ์ (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ)
2. นางเพ็ญนภา  ทองอ่อน (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)
ที่ได้มานิเทศ ติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมของโรงเรียน

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2566,12:49   อ่าน 49 ครั้ง