ภาพกิจกรรม
*ขอแสดงความยินดีกับ** นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
**ขอแสดงความยินดีกับ**
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)
ด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทย
เต็ม 100 คะแนน จำนวน 10 คน
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2566,15:56   อ่าน 62 ครั้ง