ภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565
     วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566  นายวิชัย  กาญจนวรชัย  ผู้จัดการ  นางสาววิชาดา คิดเห็น  ผู้อำนวยการ  หัวหน้าฝ่ายงาน คณะครู
และบุคลากรได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
(SAR) ปีการศึกษา 2565


โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,11:35   อ่าน 30 ครั้ง