ภาพกิจกรรม
เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ป.1-3
     วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 โรงเรียนอมรศิลป์ จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านทักษะต่างๆในวิชาลูกเสือสำรอง โดยมีกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ คือ เดินทางไกล ฐานกฎและคำปฏิญาณ ฐานเงื่อนเชือก และฐานระเบียบแถว นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้อย่างมีความสุข 
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,16:29   อ่าน 125 ครั้ง