ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
     วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์และโรงเรียนอมรศิลป์  นำโดยนายเจษฎา  คุปติพงศ์กุล  ประธานมูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ และผู้รับใบอนุญาต  พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายการศึกษาปฐมวัยร่วมแจกขนมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสระใหญ่ 
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,10:05   อ่าน 24 ครั้ง