ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
     โรงเรียนอมรศิลป์ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ในระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือโกลเด้นแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และเรียนรู้ทักษะการดำรงชีวิต การฝึกทักษะด้านลูกเสือ – เนตรนารีมีความเข้มแข็งอดทน มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยที่ดี
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2566,14:51   อ่าน 177 ครั้ง