ภาพกิจกรรม
สืบสานประเพณี
     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอมรศิลป์ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการสืบสานประเพณี  “วันลอยกระทง”  ร่วมกันทำกระทงจากใบตองและวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของประเพณีไทย เป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา

โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,16:26   อ่าน 190 ครั้ง