ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2565
**กิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนอมรศิลป์ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2565
**โดยมีนายเจษฎา คุปติพงศ์กุล (ประธานมูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์/ผู้รับใบอนุญาต) เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาสีภายใน
**นายวิชัย  กาญจนวรชัย (ผู้จัดการ) **นางสาววิชาดา คิดเห็น (ผู้อำนวยการ) **กรรมการกลาง**ฝ่ายบริหาร
**คณะครูทุกท่าน**นักกีฬาอาวุโส**และนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้..โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2565,17:08   อ่าน 1220 ครั้ง