ภาพกิจกรรม
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสาววิชาดา  คิดเห็น ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมแนะนำครูใหม่และนโยบายในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้พัฒนาตัวเองอย่างเต็มศักยภาพ

โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2565,11:41   อ่าน 43 ครั้ง