ภาพกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
     รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี 2564  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้รับการยกย่องจากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,10:53   อ่าน 19 ครั้ง