ภาพกิจกรรม
กีฬาอนุบาลเกมส์
     วันที่ 1-2 กันยายน 2565  นายเจษฎา  คุปติพงศ์กุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอมรศิลป์ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลเกมส์  โดยมีนางสุเนตร  ศิลปชัยเดช นายกเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักกฎกติกา ระเบียบการแข่งขัน
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2565,14:24   อ่าน 88 ครั้ง