ภาพกิจกรรม
กิจกรรมธนาคารความดี
     วันที่ 1 กันยายน 2565  นางสาววิชาดา  คิดเห็น  ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในโครงการธนาคารความดี  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยที่ต้องประพฤติ ปฏิบัติ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,09:57   อ่าน 76 ครั้ง