ภาพกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
     วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายเจษฎา คุปติพงศ์กุล ประธานมูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,13:14   อ่าน 127 ครั้ง