ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์
     วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ทางโรงพยาบาลบัวใหญ่ ได้จัดกิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเสริมสร้างทันตสุขนิสัยที่ดีโดยการเรียนรู้การแปรงฟันที่ถูกต้องและสะอาด ใช้เทคนิค “การแปรงแห้ง” ใช้เม็ดสีย้อมฟันเป็นองค์ประกอบทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565,16:11   อ่าน 37 ครั้ง