ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2565
     วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอมรศิลป์ ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวัน
เข้าพรรษา ประจำปี 2565 นำโดย นายเจษฎา  คุปติพงศ์กุล ผู้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
และผู้ปกครองที่สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีมายาวนาน ณ บริเวณสระใหญ่
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2565,07:30   อ่าน 215 ครั้ง