ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม English is fun
วันที่ 26 มีนาคม 2564​  ฝ่ายการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอมรศิลป์​ได้จัดกิจกรรม English is fun
โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.วิชาดา คิดเห็น มาเป็นประธานในพิธีเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา
และส่งเสริมการกล้าแสดงออกให้กับเด็ก ๆ สามารถนำการเรียนรู้จากกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,10:56   อ่าน 39 ครั้ง