ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT

วันที่ 24 มีนาคม 2564  การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนอมรศิลป์ได้ดำเนินการจัดห้องสอบ
และสลับกรรมการคุมสอบจากต่างโรงเรียนมาคุมสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโรคโควิด​ 19 (covid-19) โดยเคร่งครัด
และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือจนสำเร็จ

 

โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,13:31   อ่าน 24 ครั้ง