ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
วันที่ 20​ มีนาคม  2564​  ทางฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรม "การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ" โดยได้รับเกียรติจาก
ท่าน ผอ.วิชาดา คิดเห็น มาเป็นประธานในพิธี  กิจกรรมในการเข้าค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้มีนักเรียน
จำนวน​ 150​ คน วิทยากรชาวต่างชาติ 5 คน คณะครูผู้ควบคุม 7คน ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนอมรศิลป์ให้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,09:36   อ่าน 58 ครั้ง