ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน RT
วันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนอมรศิลป์ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ป.1
 ปี 2563  จำนวน 85 คน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนานักเรียนในปีต่อไป
โดยมีคณะผู้ตรวจเยี่ยมสนามสอบจาก 
คณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมสนามสอบจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 3 ท่าน 
ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564,14:47   อ่าน 33 ครั้ง