ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับปฐมวัย
วันที่ 9 มีนาคม 2564  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย “ระดับการศึกษาปฐมวัย”  เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้เด็กๆ มีความสำนึกอนุรักษ์ความเป็นชาติไทย
ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของสังคม
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,14:41   อ่าน 46 ครั้ง