ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
นางสาววิชาดา  คิดเห็น ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครูและนักเรียน เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563  ณ หอประชุมโรงเรียนอมรศิลป์
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2563,11:17   อ่าน 161 ครั้ง