ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563
วันที่ 2 ธันวาคม  2563  พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563
นางสาววิชาดา  คิดเห็น ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคม
พระราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
หรือวันคล้ายวันสวรรคตวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมพิธีโพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,14:11   อ่าน 157 ครั้ง