ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา2563
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  นางสาววิชาดา คิดเห็น  ผู้อำนวยการโรงเรียนอมรศิลป์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน คณะครูและบุคลากรได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายใน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR)
และจัดทำรายงานผลประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2563,16:17   อ่าน 100 ครั้ง