ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  คณะผู้บริหารโรงเรียนได้ประชุมครูและบุคลากร
ประจำเดือนตุลาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก การติดตาม
ตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากสมศ. อย่างมีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น

โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2563,08:56   อ่าน 142 ครั้ง