ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสืบสานประเพณี "วันลอยกระทง"
วันที่ 30 ตุลาคม 2563   คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอมรศิลป์ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
บูรณาการสืบสานประเพณี “วันลอยกระทง” ร่วมกันทำกระทงจากใบตองและวัสดุจากธรรมชาติ
เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของประเพณีไทย  เป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา

โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2563,16:46   อ่าน 284 ครั้ง