ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เด็กเล็กปลอดโรค "มือ เท้า ปาก"
วันที่ 29 ตุลาคม 2563   ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณคุณหมอจากทางโรงพยาบาลบัวใหญ่
ที่มาทำการให้ความรู้กับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 - 3  เกี่ยวกับโรค “มือ เท้า ปาก”
ที่ติดต่อจากคนสู่คน แนะนำการทำความสะอาด และการทำลายเชื้ออย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานด้านสุขลักษณะของสถานที่อย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2563,15:05   อ่าน 29 ครั้ง