ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จิตอาสาพระราชทาน
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563   จิตอาสาพระราชทาน  (ROYAL THAI VOLUNTEERS) 
“เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหน่วยงานราชการ     
ทางโรงเรียนอมรศิลป์ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทางอำเภอบัวใหญ่ อำนวยการและประสานการ
ปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบาย

โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,09:22   อ่าน 37 ครั้ง