ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ไหว้ครู 2563
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนอมรศิลป์ กำหนดให้เป็นวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ หอประชุม โดยกำหนดการจัดกิจกรรมทีละช่วงชั้น
เวลา 9.00-10.00 น. ม.1 - ม.3
เวลา 10.00 - 10.30 น. ป.4 - ป.6
เวลา 10.30 - 11.00 น. ป.1 - ป.3
**การมอบรางวัลให้กับคณะครูที่ไม่ขาด ลา มาสาย ในปีการศึกษา 2563
**และทุนการศึกษานักเรียนที่มีการเรียนดี**
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2563,09:59   อ่าน 86 ครั้ง