ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการตรวจการขอใช้อาคารเรียนโรงเรียนอมรศิลป์
วันที่ 26 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอมรศิลป์ ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจการขอใช้อาคารเรียนโรงเรียนอมรศิลป์
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนนักเรียน ได้แก่

1. นางชนานารถ นาคพวง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. นายจิรศักดิ์ แก้ววังปา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3. นางกรรณิการ์ มาสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวดารินทร์ สงมะเริง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,19:18   อ่าน 184 ครั้ง