ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง
เพื่อเป็นการป้องการการแพร่ของโรคโควิด -19
โรงเรียนอมรศิลป์ได้กำหนดการประชุมผู้ปกครองในวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563
ดังนี้
1.วันที่ 22 มิ.ย. 2563 ประชุมผู้ประกอบการ
2.วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย
3.วันที่ 24 มิ.ย. 2563 ผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.1- ป.3
4.วันที่ 25 ม.ย.2563 ผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.4-ป.6
5.วันที่ 26 มิ.ย. 2563 ผู้ปกครองนักเรียนระดับ ม.1-ม.3
เพื่อเป็นการป้องการการแพร่โรคระบาด การเข้าการแออัด และการเว้นระยะห่างทางสังคม
เวลา 08.30 - 11.00 น.
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,08:10   อ่าน 351 ครั้ง