ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอมรศิลป์
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอมรศิลป์
ยินดีต้อนรับ
1.นางสาววาสนา เชื่อลี (ศึกษานิเทศน์)
2.นางธนิณี การปลูก (ศึกษานิเทศน์)
3.นางสาวมรกต วัฒนศักดิ์(ผอ.ร.ร.อนุบาลแสนสนุก)
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอมรศิลป์
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,15:23   อ่าน 450 ครั้ง