ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน
คณะครูโรงเรียนอมรศิลป์ 
จัดเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โดยการจัดโต๊ะเรียน เว้นระยะห่าง และให้มีนักเรียนห้องละไม่เกิน 20 - 25  คน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,10:13   อ่าน 260 ครั้ง