ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายใน

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายใน

ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหาร และคณะครู โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
**ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายใน 
**จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR)
** และจัดทำรายงานผลประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2563,13:05   อ่าน 480 ครั้ง