ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
นางสาววิชาดา คิดเห็น ประธานในพิธี 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนอมรศิลป์ 
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
***และมอบรางวัลนักเรียน ***
Update : Pongpan Srisuwan
facebook:
https://www.facebook.com/mramornsilp.srschool.9/media_set?set=a.508052393460515&type=3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2563,16:12   อ่าน 419 ครั้ง