ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม(อนุบาล)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม(อนุบาล)

นางสาววิชาดา คิดเห็น 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอมรศิลป์ 
ประธาน ในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จากฝ่ายการศึกษาปฐมวัย 
**โดยพระครูสำราญ อภินันโท รองเจ้าอาวาสวัดบ้านบัวใหญ่
Update : Pongpan Srisuwan
https://www.facebook.com/mramornsilp.srschool.9/media_set?set=a.498278611104560&type=3

โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2563,12:31   อ่าน 221 ครั้ง