ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
1 มีนาคม 2561 ครบรอบ 80 ปี
นายเจษฎา  คุปติพงศ์กุล ประธานมูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์
นายสมบัติ  จีระวัฒนสุข  ผู้รับใบอนุญาต
คุณสงวน  เจษฎาจินต์ คุณเสาวลักษ์ณ์  ราชประสิทธิ์  คุณวรชัย  วาณิชถิระเดชา
นายสำเร็จ    สุมณนอก   ผู้จัดการ
นายภิรมย์  วิเชียร     ผู้อำนวยการ
และแขกท่านผู้มีเกียรติ คณะกรรมการ  คณะครู บุคลากร นักเรียน 
โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ร่วมพิธี ทำบุญครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอมรศิลป์
1 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2561,12:50   อ่าน 689 ครั้ง