ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบใบประกาศนียบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการ
นายภิรมย์  วิเชียร  
ผู้อำนวยการ
มอบประกาศนียบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียน
เหรียญทอง 
กับการแข่งขันทักษะทางวิชาการเอกชน
ระดับภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560
ได้แก่
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี  1 เหรียญทอง
- ภาษาต่างประเทศ  2 เหรียญทอง
- สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 เหรียญทอง
ผู้ฝึกสอน ได้แก่
1. นายอนุกูล  ทัดวรพงศ์
2.นายชัยสิทธิ์  ชิมโพธิ์คลัง
3.นางสาวเกวลี  กิ่งนอก
4.นางสาวจีรนันท์  ผลนา
5.นางสาวมนัสนันท์  ลิ้มสวัสดิ์
6.นางหทัยวรรณ  นาดี
7.นางมัญชุภา  นามวงศ์

 
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,08:14   อ่าน 598 ครั้ง