ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
15 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมผู้ปกครอง
15 กุมภาพันธ์  2561 
โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อชี้แจง แนวทาง นโยบาย และปรึกษาหารือร่วมกับ คณะผู้ปกครองนักเรียน
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอมรศิลป์ 
โดย
                                  นายสมบัติ           จีระวัฒนสุข     ผู้รับใบอนุญาต
                                  นายสำเร็จ           สุมณนอก         ผู้จัดการ
                                  นายภิรมย์           วิเชียร               ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                  นางสาววิชาดา    คิดเห็น             รองผู้อำนวยการ
                                  นายอนุกูล           ทัดวรพงศ์         หัวหน้าฝ่ายปกครองและบุคลากร
                                  นางรณิดา           พึ่งโคกสูง          หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
                                  นางกันยารัตน์     ทัดวรพงศ์         
 หัวหน้าช่วงชั้น ป.1-3  
                                  นางศศิธร            ชิมโพธิ์คลัง        หัวหน้าช่วงชั้น ป.4-6
                                  นางสาวทิพากร   ลมสูงเนิน            
 หัวหน้าช่วงชั้น ม.1-3
                                        และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2561,10:17   อ่าน 353 ครั้ง