ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
9-11 มกราคม 2561 กิจกรรม English Camp At AomornsilpSchool
นายภิรมย์ วิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนอมรศิลป์
เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม English camp
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
ณ โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ดำเนินการโดย
                                             1.นางสุภาพร                รายณะสุข  หัวหนัากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                                             2.นางสาวเกวลี             กิ่งนอก   
                                             3.นายชำนิ                   ขีดเข้ม
                                             4.นางสุกัญญา              ขีดเข้ม
                                             5.นางสาวกนกวรรณ      ดำรงกิจ
                                             6.นางสาวมนรัตน์          คุ้มบัว
                                             7.Mr.Chistopher Freeman
                                             8.Mrs.Eve La Madrid Apa
                                            และคุณครูประจำชั้น ที่มีส่วนร่วมทุกท่าน
 
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2561,12:58   อ่าน 1695 ครั้ง