ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับสมัครงาน
Recruitment
โรงเรียนอมรศิลป์เปิดรับสมัครครูพี่เลี้ยง 1 ตำแหน่ง 
วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป        เงินเดือน 6,600 บาท 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 18  มิถุนายน  2560 
***สอบสัมภาษณ์***  
*วันจันทร์ที่ 19  มิถุนายน  2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องธุรการโรงเรียนอมรศิลป์ 
สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ตามที่อยู่ข้างต้น  
โทร.044 461 666 ในเวลาราชการทุกวัน