ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับสมัครงาน
Recruitment
โรงเรียนอมรศิลป์เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง
        1. นักการภารโรง     1   ตำแหน่ง
   
   2. แม่บ้าน                  1    ตำแหน่ง

       **ค่าจ้าง   350 บาท/วัน      +   เบี้ยขยัน**
     - วุฒิการศึกษา  ป.6   
     - อายุไม่เกิน 55 ปี 


**ณ ห้องธุรการโรงเรียนอมรศิลป์ 
สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ตามที่อยู่ข้างต้น  
โทร.044 461 666 มือถือ 085-7718885
**ในเวลาราชการทุกวัน